Fredrik Larsson

Konsult

fredrik.larsson@reformklubben.com

+ 46 73 022 20 68


Fredrik Larsson är medgrundare till Reformklubben och jobbar med kriser, varumärkesutveckling och public affairs inom området hälsa. Han är journalist i grunden och har länge arbetat med kommunikation och påverkansarbete. Fredrik är specialiserad inom medierådgivning och hjälper många organisationer med medieträning och budskapsrådgivning. Han har stor förståelse för olika organisationers verklighet, inte minst offentliga organisationer då han tidigare arbetat med att bygga upp kommunikationsavdelningen på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket då myndigheten bildades.