Jennie Zetterström

Affärsområdeschef

jennie.zetterstrom@reformklubben.com

+ 46 70 918 81 98


Jennie Zetterström jobbar med press, kris och opinionsbildning för framförallt medlemsorganisationer. Jennie har en bakgrund som presschef på fackförbundet Unionen och Hyresgästföreningen. Tidigare pressekreterare på bland annat Brottsförebyggande rådet och Sveriges förenade studentkårer. På Reformklubben är Jennie ansvarig för affärsområdet organisation.