Reform Society startar digital mediebyrå

Reform Society startar den digitala mediebyrån Relevance. Byrån startas för att möta efterfrågan på ett mer integrerat arbetssätt mellan innehåll och medieköp. Relevance riktar in sig på branscher som ställer särskilt höga krav på precision för att nå beslutsfattare eller specifika professioner.

– Vi har länge varit köpare av mediebyråtjänster och har varit frustrerade över den låga precisionen i leveranserna. Vi upplever ett starkt kundbehov av insiktdriven mediestrategi och riktade medieköp men också en frustration över hur branschen fungerar, säger Birgitta Pagot, vd på Reform Society.

Reform Societys kunder finns framför allt på samhällsbyggnads- och hälsoområdet samt bland organisationer. För dessa kunder är precision en extremt viktig faktor. Under de senaste åren har Reform Society utvecklat digitala kampanjmetoder för att kunna nå specifika beslutsfattare eller professioner på ett mer effektivt sätt. Detta ställer även krav på en annan affärsmodell för medieköpen som inte bygger på en procentaffär av medieinvesteringen.

Den traditionella mediebyråbranschen domineras idag av byråer som ägs av de stora internationella kommunikationsnätverken. Branschen behöver fler mindre oberoende spelare som kan erbjuda mindre och medelstora uppdragsgivare skräddarsydda lösningar. Relevance kommer främst erbjuda lösningar inom programmatiska köp, sociala medier, sökmarknadsföring och mailkampanj.

Det finns en ökande efterfrågan på transparens i analys och affärsmodell, utan dolda kickbacks eller obehagliga överraskningar. För de målgrupper som Relevance är specialiserade på blir det mer kostnadseffektivt för uppdragsgivaren eftersom vi når resultat med en väsentligt mindre medieinvestering.

– Vi ser att det finns en stor efterfrågan på insikter från mediebyrån kring innehållsstrategi och optimering av innehåll under pågående kampanjer. Att vara agil och kontinuerligt testa, tolka och agera på målgruppens faktiska beteende ger stora utslag i form av bättre resultat och lägre kostnader, säger Elias Notini som blir byråchef för den nya byrån.

I samband med uppstarten rekryteras också Lina Wendle från Daniel Wellington. Lina blir mediestrateg på Relevance och har gedigen erfarenhet av programmatiska medieköp och sociala medier.

Kontakt: Birgitta Pagot, vd Reform Society, tel: 070-422 27 11 och Elias Notini, byråchef Relevance, 070-666 33 91

Om Reform Society

Reform Society, en federation av specialistbyråer inom kommunikation. Syftet med federationen är att erbjuda våra kunder både helhetslösningar och spetserbjudanden inom strategi, public affairs, engagemangsdriven kampanj, digitala strategier, datadriven analys och teknikutveckling. Totalt jobbar knappt 70 konsulter inom Reform Society som har kollektivavtal. Byråerna som ingår i federationen är Reformklubben, Re-Think, Reform Dev, Moments, Relevance, Reform Act och Reform Act Danmark samt Difference.