Reform Society växer, fördubblar vinsten och investerar i framtiden!

Reform Society fortsätter sin snabba tillväxt. Intäkterna ökade 34 procent under räkenskapsåret 2017/18 samtidigt som vinsten fördubblades. För att rusta för fortsatt tillväxt startade Reform Society under året två nya byråer och öppnade kontor i Göteborg.

– När andra bygger stora kommunikationsfabriker skapar vi självständiga, snabbfotade och entreprenörsdrivna specialistbyråer som kan erbjuda kunderna både helhetslösningar och spetskompetens. En snabb tillströmning av nya kunder och uppdrag är en bekräftelse på att vi är rätt väg, säger Birgitta Pagot vd för Reform Society.

Under räkenskapsåret 2017/2018 ökade Reform Societys intäkter 34 procent till 64,4 miljoner kronor jämfört med motsvarade period året innan. Omsättningen uppgick till drygt 85 miljoner kronor. Rörelseresultatet fördubblades till 5,6 miljoner kronor. Bakom den starka tillväxten ligger framgångar inom alla tre affärsområden: hälsa, samhällsbyggnad och organisationer där vi vunnit många nya kunder och nya uppdrag som t.ex Stockholm stad, Energimyndigheten, Hyresgästföreningen och läkemedelsföretagen Janssen-Cilag och Novo Nordisk.

Under året har Reform Society gjort en särskild satsning inom samhällsbyggnad med flera nyckelrekryteringar, bland annat Johan Nyhus som tidigare var socialdemokratiskt kommunalråd i Göteborgs Stadshus. Han är ansvarig för satsningen i Göteborg som inledningsvis kommer att fokusera på just samhällsbyggnad.

Samtidigt fortsätter Reform Society sina digitala satsningar, dels genom att starta den digitala mediebyrån Relevance, dels genom att lansera teknikbyrån Reform Experience. Den sistnämndas fokus ligger på att utveckla, hitta och koppla samman teknik för att skapa och stimulera engagemang.

– Vi fortsätter att starta nya byråer och rekryterar nyfikna entreprenörer och medarbetare som är experter på vad de gör. Att ständigt utveckla och utmana våra kunder och vår bransch är centralt för att vi ska fortsätta växa. Därför återinvesterar vi årligen mer än hälften av företagets vinst i innovation och utveckling av nya produkter och tjänster, säger Birgitta Pagot vd för Reform Society.

Tabell:

Nyckeltal (Mkr) 2017/18 2016/17 2015/16
Omsättning 85,9 76,1 58,9
Byråintäkt 64,4 47,9 41,4
Rörelseresultat 5,6 2,8 3,7
Vinstmarginal (%) 9 6 9 


Om Reform Society
Reform Society, en federation av specialistbyråer inom kommunikation. Syftet med federationen är att erbjuda våra kunder både helhetslösningar och spetserbjudanden inom strategi, public affairs, engagemangsdriven kampanj, digitala strategier, datadriven analys och teknikutveckling. Totalt jobbar knappt 70 konsulter inom Reform Society som har kollektivavtal. Byråerna som ingår i federationen är Reformklubben, Re-Think, Reform Experience, Moments, Relevance, Reform Act och Reform Act Danmark samt Difference.