Seher Yilmaz

VD Difference / Konsult

seher.yilmaz@reformklubben.com

+46 73 677 36 16


Seher Yilmaz är Vd för Difference. Seher arbetar även som konsult med strategisk kommunikation och rådgivning för kunder inom samhällsbyggnad och medlemsorganisationer. Seher är expert på social hållbarhet och jämlikhetsfrågor och har tidigare arbetat på PR-byrå och fackförbund med samhällskommunikation. Seher var även ordförande för Rättviseförmedlingen.