Framtidens 99 mäktigaste

TCO samlade framtidens viktigaste makthavare

TCO ville bygga relationer med framtida makthavare och samtidigt stärka deras bild av den svenska partsmodellen och kollektivavtalet. Vår utmaning blev att knäcka nöten ”hur når vi framtida makthavare, som i högsta grad bryr sig om i vilka sammanhang de syns?”.

Hur kan vi bygga relationer med framtida makthavare och samtidigt stärka deras bild av den svenska modellen?

Label

Insikt.

Unga makthavare…

…gillar att synas. Unga makthavare tycker om att synas och höras, men inte i vilka sammanhang som helst.

…vill känna sig betydelsefulla. De tycker om att känna sig betydelsefulla och vill gärna bli uppmärksammade av andra med makt.

…umgås med varandra. Unga makthavare umgås med varandra och följer varandra på sociala medier. Det några tycker influerar därför andra i gruppen.

*Pressklipp till höger från https://www.baaam.se/ 

 

Strategi

Gör en lista på framtidens 99 mäktigaste och få dem att själva sprida den i sociala medier.

Aktiviteter.

Listan och event

Vi tog fram konceptet och hjälpte TCO att ta fram listan på framtidens 99 mäktigaste. Vi planerade och arrangerade även ett event där toppnamnen presenterades.

Mediebearbetning

Vi lade upp en strategi för att få genomslag i både sociala kanaler och i traditionell media. Tweets förbereddes och nyheten gavs exklusivt till Metro, vilket bland annat resulterade i en löpsedel.

Fortsatt dialog

Vi förde en dialog med målgruppen om kollektivavtal och den svenska partsmodellen, och sammanställde det i en rapport.

Samtalet fortsatte även efteråt, inte minst i Almedalen.

Resultat.

 

Stort intresse hos målgruppen.

TCO nådde rakt in i målgruppen. Att vara med på listan över framtidens 99 mäktigaste blev direkt attraktivt och därför fick listan stor spridning på Twitter, där målgruppen befann sig. Redan första året nådde listan nästan 550 000 personer via Twitter.

Samtidigt blev traditionella redaktioner intresserade av initiativet. Första året lyfte Metro fram listan på löpsedeln och sedan dess har medieintresset bara ökat för varje år.

Relationsbyggande.

TCO fick möjlighet att skapa en relation till målgruppen och att föra en dialog med de unga makthavarna. Dialogen började på lanseringseventet men fortsatte även efter det, inte minst i Almedalen.

Samtidigt gjorde Reformklubben en undersökning hos målgruppen och sammanställde resultatet i en rapport om vad unga makthavare anser om den svenska partsmodellen. Även det var en del av TCO:s viktiga relationsbyggande.