Hur svårt kan det vara?
– Trafikverket.

Frustration över järnvägskaoset spillde över i kritik mot Trafikverket.

Så hur skapar vi förtroende för Trafikverkets förmåga att sköta järnvägen, när människor dagligen drabbas av tågförseningar och är heligt förbannade?

Insikt: Folk är förbannade.

Frustration.
Människor var heligt förbannade över att ständigt drabbas av tågförseningar. Deras bild var att järnvägen kollapsat och att Trafikverket inte gör något åt situationen.

Förseningar.
Underhållet på svensk järnväg är kraftigt eftersatt och därför görs många förbättringsprojekt på samma gång. Det arbetet leder till förseningar.

Olika bilder av verkligheten.
Samtidigt som Trafikverket årligen investerar miljarder i järnvägen, hade allmänheten en bild av att de inte gör någonting.

Vi utgick från allmänhetens frustration och ställde frågan hur svårt kan det vara?

Koncept.

Vi tog fram ett helt nytt koncept och en strategi för Trafikverkets kommunikation. Konceptet förändrade Trafikverkets tilltal och kunde användas i många olika typer av sammanhang.

Aktiviteter.

Konceptet bar annonser, perrongskyltar och andra aktiviteter där vi förklarade komplexiteten i järnvägssystemet och lyfte de projekt som Trafikverket gör för att utveckla järnvägen.

Resultat.

En milstolpe för Trafikverket.

Tilltalet var helt nytt för Trafikverket och det blev en milstolpe för myndighetens kommunikation. Plötsligt utgick de från allmänhetens bild istället för sin egen. Det blev så pass lyckat att Trafikverket än idag använder sig av konceptet.

Stor uppmärksamhet.

Kampanjen fick stor uppmärksamhet. Särskilt uppskattad blev en bild som förklarade järnvägens utveckling. Den fanns på brickborden på tågen under sommaren 2015 och annonserades i SJ:s tidning Kupé.